อ่านหนังสือเตรียมสอบ อย่างไร ให้ได้นานที่สุด

การอ่านหนังสือเตรียมสอบการอ่านหนังสือ นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งประโยชน์หลักของการอ่านหนังสือนั้นก็คือ ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ในเรื่องราวต่างๆได้อย่างหลากหลาย และค่อนข้างครอบคลุม ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่า หนังสือที่เราอ่านนั้นเป็นหนังสือประเภทใด หรืออ่านหนังสือเพื่ออะไรด้วย บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการทำงานของตน บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อความคลายเครียดเท่านั้น หรือบางท่านที่เป็นน้องๆนักศึกษาก็อาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในช่วงต่างๆเป็นต้น

แต่อุปสรรคที่พบเห็นในหลายๆคนก็คือ บางคนอาจจะไม่ค่อยอ่านหนังสือสักเท่าไหร่ หรือบางคนเลือกอ่านหนังสือเฉพาะประเภทที่ตนเองชอบเท่านั้น หรือบางคนอ่านหนังสือแล้วสมาธิไม่อยู่กับการอ่านหนังสือเช่น อ่านได้สักพักแล้วเกิดอาการง่วง หรือเลิกงาน แล้วไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทน แบบนี้เป็นต้น

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการอ่านหนังสือให้กับผู้อ่านหลายๆท่านได้ศึกษากันว่า ถ้าหากเราต้องการอ่านหนังสือแบบนานๆแล้ว เราควรที่จะทำอย่างไร ซึ่งเคล็ดลับนี้เหมาะมากกับน้องๆนักศึกษา ที่ต้องอ่านหนังสือหรือใช้เวลาใน การอ่านหนังสือ ในการเตรียมสอบ ค่ะ

1 สมาธิต้องมาก่อนเสมอ ก่อนที่จะเริ่มต้นอ่านหนังสือผู้อ่านจะต้องมีสมาธิที่แน่วแน่ๆเสียก่อน ไม่วอกแวก หรือคิดจะทำกิจกรรมอย่างอื่นในเวลาเดียวกัน เมื่อเราต้องการที่จะอ่านหนังสือแล้ว เราควรที่จะลดกิจกรรมอย่างอื่นลง แล้วหันความสนใจมาให้กับการอ่านหนังสือแทน ซึ่งสมาธิถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้อ่านหนังสือจะต้องเตรียมตัวก่อนลงมืออ่านหนังสือจริงๆ ซึ่งถ้าหากว่าเป็น การอ่านหนังสือ เพื่อใช้ในการเตรียมสอบ ยิ่งต้องใช้สมาธิสูงค่ะ ดังนั้นน้องๆนักศึกษาต้องมีสมาธิก่อนนะค่ะ

2 อาหารว่าง อาหารว่างนี้จะช่วยให้ผู้อ่านหนังสือไม่เกิดความเครียดในช่วงที่อ่านหนังสือ ซึ่งอาหารว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ หรือเครื่องอัดลมประเภทคาเฟอีน(กาแฟ)ก็แล้วแต่ เครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านหนังสือสามารถอ่านหนังสือได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาหารว่างนั้น ควรจะเป็นอาหารที่ไม่มีรสชาติที่จืดเกินไป หรือจัดเกินไป ควรจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว เพราะความเปรี้ยวจากอาหารเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นสมองของเราให้ตื่นตัวอยู่เสมอ

การอ่านหนังสือให้นานๆ ทำอย่างไร

3 ถ้ารู้สึกง่วงหรือเมื่อยล้า ให้หยุดพัก เมื่อรู้สึกง่วงหรืออ่อนล้าของสมอง ให้ผู้อ่านหยุดอ่านหนังสือไว้ชั่วคราว โดยจะต้องทำเครื่องหมายลงในหนังสือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใช้ตัวคั่นหนังสือคั่นหน้าล่าสุดที่เราเพิ่งอ่านจบไปก่อนหน้านี้ด้วย เพราะในครั้งต่อไปที่เราจะมาอ่านหนังสือต่อ เราจะได้ไม่สับสนหรือลืมว่าอ่านหนังสือถึงช่วงไหนของหนังสือแล้ว จากนั้นให้เราทำการเดินเล่นหรือฟังเพลงเบาๆ ช้าๆ เพื่อผ่อนคลายเส้นประสาทของสมอง ซึ่งอาจจะมีการทำงานมากเกินไปในช่วงที่อ่านหนังสือ เพราะบางครั้งเวลาเราอ่านหนังสือ ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ความจำ และความเข้าใจ จะทำให้สมองของเรามีการทำงานที่มากขึ้น ดังนั้นถ้ารู้สึกว่าสมองอ่อนล้า หรืออ่านแล้วไม่จดจำ หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่หนังสือได้อธิบายไว้ เราควรหยุดไว้ชั่วคราวก่อนค่ะ เพราะถ้าเราฝืนอ่านไปก็จะทำให้สมองทำงานมากขึ้นนั่นเอง

4 มีการบันทึก หรือโน๊ตในส่วนที่สำคัญ ในช่วงของการอ่านหนังสือหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนสำคัญของเนื้อหา เราควรมีการบันทึกหรือหมายเหตุไว้ เพราะในครั้งต่อไป หากเรามีการหยิบหนังสือนั้นขึ้นมาอ่านอีกครั้ง ก็จะทำให้เราเข้าใจในส่วนส่วนนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ว่าส่วนดังกล่าวนั้นมีการอธิบายในเรื่องใดที่เป็นสำคัญ

5 อ่านแบบผ่านก่อนหนึ่งรอบ แล้วค่อยมาจับประเด็นในรอบต่อไป การอ่านหนังสือที่ดีไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านในรอบเดียว แล้วสามารถเข้าใจได้เลยในทันที การอ่านหนังสือที่ดี ควรจะอ่านแบบคร่าวๆในรอบแรก เพื่อให้เราได้ทราบถึงเนื้อหา หรือความสำคัญในบางส่วนเสียก่อน ส่วนในรอบต่อไปเราถึงจะมาเริ่มอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ หรือเน้นความสำคัญในแต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่ง

6 หากิจกรรมระยะสั้นสำรองไว้ หากเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ หรือจับประเด็นความสำคัญของเนื้อหาไม่ได้ แสดงว่าเรายังไม่มี สมาธิในการอ่านหนังสือ อย่างเพียงพอสักเท่าไร แนะนำให้เราหยุดอ่านหนังสือไว้ชั่วคราว แล้วทำกิจกรรมอื่นแทน แต่กิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องทำในระยะเวลานานๆ และจะต้องเป็นกิจกรรมยามว่าง หรือเป็นกิจกรรมที่ใช้ทำในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น