อ่านหนังสือเตรียมสอบ อย่างไร ให้ได้นานที่สุด

การอ่านหนังสือ นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งประโยชน์หลักของการอ่านหนังสือนั้นก็คือ ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ในเรื่องราวต่างๆได้อย่างหลากหลาย และค่อนข้างครอบคลุม ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่า หนังสือที่เราอ่านนั้นเป็นหนังสือประเภทใด หรืออ่านหนังสือเพื่ออะไรด้วย บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการทำงานของตน บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อความคลายเครียดเท่านั้น หรือบางท่านที่เป็นน้องๆนักศึกษาก็อาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในช่วงต่างๆเป็นต...