ความสำคัญของของเล่น ที่มีผลต่อจินตนาการของเด็ก

คุณเชื่อหรือไม่ว่า ของเล่นเด็ก นั้นเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความรู้สึกของเด็กๆได้มากที่สุด รองลงมาจากขนมขบเคี้ยวและของกินเล่น ข้อดีของ ของเล่นสำหรับเด็ก นั้นจะทำให้เด็กเกิดจินตนาการใหม่ๆ และสามารถสร้างคำถามและคำตอบให้เกิดขึ้นสำหรับเด็กๆในแต่ละวัยได้ พ่อแม่ที่ดีส่วนใหญ่นั้นจะชอบนำของเล่นที่แปลกๆ มาช่วยกระตุ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกๆของตนเอง อีกทั้งของเล่นนี้ยังสามารถสร้างการประสานงานกันระหว่างมือตาและทักษะของเด็กเหล่านั้นได้อีกด้วย เด็กๆนั้นจะชอบเวลาที่ตัวเองได้อยู่กับของเล่นเป็นส่วนให...