การเลือกซื้ออาหารลูกสุนัขอย่างถูกวิธี

[รูปภาพ การเลี้ยงสุนัข] การเลือกซื้ออาหารสัตว์อย่างถูกวิธี สัตว์เลี้ยงนั้นถือได้ว่าเป็นเพื่อนแสนรักประจำบ้านของคนไทยมาช้านาน เนื่องจากคนนั้นเป็นชาติที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี อีกทั้งยังชอบเลี้ยงสัตว์อีกด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นบ้านเราส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรม อยู่ในไร่ในนา บางท่านยังคงทำแต่ไม่ค่อยได้ออกไปพบปะกับสังคม อยากจะหาสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา หรือเฝ้าบ้าน หรือไว้เป็นอาหาร หรือเพื่อจำหน่ายก็ว่ากันไปตามเรื่องราว แต่การมีสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งก็คื...