เทคนิคอ่านหนังสือสอบ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ

หากเราจะพูดถึงในเรื่องของช่วงการสอบของน้องๆนักศึกษาแล้ว อาจจะเรียกว่าช่วงนี้ว่า เป็นช่วงที่สร้างความหนักใจ หรือความกังวลใจให้กับน้องๆนักศึกษาเป็นอย่างมาก(เมื่อก่อนผู้เขียนก็เคยเป็น ตอนเรียนมหาลัยค่ะ) เนื่องจากว่าการสอบในแต่ละช่วงนั้น จะเป็นการประเมินหรือทดสอบว่า เรามีการพัฒนาหรือความรู้ในเรื่องของวิชาเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดค่ะ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่มี การเตรียมตัว สำหรับการเข้าสอบ ที่ดีแล้วก็ จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วนั้น จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายค่ะ เนื่องจากว่า บางคนจะมี เทคนิคการอ่านหนังสื...

อ่านหนังสือเตรียมสอบ อย่างไร ให้ได้นานที่สุด

การอ่านหนังสือ นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งประโยชน์หลักของการอ่านหนังสือนั้นก็คือ ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ในเรื่องราวต่างๆได้อย่างหลากหลาย และค่อนข้างครอบคลุม ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่า หนังสือที่เราอ่านนั้นเป็นหนังสือประเภทใด หรืออ่านหนังสือเพื่ออะไรด้วย บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการทำงานของตน บางท่านอาจจะอ่านหนังสือเพื่อความคลายเครียดเท่านั้น หรือบางท่านที่เป็นน้องๆนักศึกษาก็อาจจะอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในช่วงต่างๆเป็นต...